Właściciele obiektu „RAJSKA OAZA” będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe. Doba rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłaszać w recepcji do godz. 9:00 najpóźniej w dniu odjazdu. Jeśli gość hotelowy nie opuści obiektu do godz. 12:00 i nie zgłosi chęci przedłużenia pobytu zgodnie z zapisami tego punktu zobowiązany jest zapłacić za następną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniamy w miarę dostępności pokoi.
 3. Formalności związane z meldunkiem i opłatami dokonuje się w dniu przyjazdu. Należy okazać dokument tożsamości.
 4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00 z wyjątkiem organizowanych imprez uzgodnionych wcześniej.
 5. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 6. Na terenie obiektu noclegowego mogą przebywać tylko osoby zameldowane. Osoby odwiedzające Gościa mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie po otrzymaniu zgody pracownika obiektu.
 7. Ze względów bezpieczeństwa w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia (świeczek, kadzidełek, itp.) Kategorycznie zabrania się również palenia papierosów. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Gość zostanie obciążony kosztami kompleksowego mycia i ozonowania pomieszczenia w wysokości 400 zł.
 8. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 9. Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 10. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu hotelowego nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Niewłaściwe zachowanie może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę wraz z koniecznością uregulowania zobowiązania finansowego za cały zarezerwowany pobyt.
 11. „RAJSKA OAZA” nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy i innych wartościowych rzeczy przez gościa podczas pobytu.
 12. „RAJSKA OAZA” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 14. Utrata lub zniszczenie klucza przez gościa jest to koszt 100 zł.
 15. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości pobytu Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi poprawę standardu gościny.
 16. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod numerem telefonu.
  797-554-810
  510-609-556